Hirdetmény


A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdésben és a 75. §-ban foglaltaknak megfelelően, illetve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Kajárpéc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően lakossági fórumot hívok össze a 21145 munkaszámú általános eljárásban véleményezendő új településtervvel kapcsolatban.

Ezen anyagok a www.kajarpec.hu oldalon a Településrendezési terv menüpontra rákattintás után megtekinthetők.

A lakossági fórum megtartásának

Helyszíne: Kajárpéc Polgármesteri Hivatal

9123 Kajárpéc, Kossuth u. 2. 

Ideje: 2024. május 29. (szerda) 16:30

A településterv készítésével kapcsolatban észrevételét vagy a lakossági fórumon, vagy írásban legkésőbb 2024. június 19. napjáig levél útján (Kajárpéc Polgármesteri Hivatal 9123 Kajárpéc, Kossuth u. 2. vagy elektronikus levélben igazgatas@kajarpec.hu címre szíveskedjen elküldeni. A partnerségi egyeztetés alatt – 2024. május 21-től 2024. június 19-ig – a véleményezési tervdokumentáció a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben, elektronikus formában megtekinthető.

Kajárpéc, 2024. május 21.

Kajárpéc Községi Önkormányzat  

Laki György

polgármester