Iparűzési adó bevallás


BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról


KAJÁRPÉC Községi Önkormányzat

Beküldő viselt neve

Beküldő születési neve

Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe

Beküldő tartózkodási helye

Beküldő levelezési címe

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

FŐLAP

2017 évében kezdődő adóévben a Kajárpéci Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

ADÓALANY

Adózó személy neve

Anyja születési családi és utóneve

Székhelye, lakóhelye

(ha nem azonos az adóalannyal):

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata:

VII. ADÓ

VIII. Adóelőleg bevallása:

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek:

Ellenjegyzés