Iparűzési adó bevallás


BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról

KAJÁRPÉC Községi Önkormányzat

Beküldő viselt neve
Beküldő születési neve
Beküldő születési helye, ideje
Beküldő címe
Beküldő tartózkodási helye
Beküldő levelezési címe

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

FŐLAP

2017 évében kezdődő adóévben a Kajárpéci Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

ADÓALANY

Adózó személy neve
Anyja születési családi és utóneve
Székhelye, lakóhelye
(ha nem azonos az adóalannyal):
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata:
VII. ADÓ
VIII. Adóelőleg bevallása:
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek:

Ellenjegyzés