Önkormányzati beszámoló 2015


 

Tisztelt Lakosság!

A polgármester és a képviselő-testület 2015. november 18-án közmeghallgatás keretében beszámolt az éves munkájáról. Jelen hírlevélben a hagyományokhoz híven a beszámoló rövidített változatát olvashatják, valamint a fórumon felmerült, a lakosságot leginkább érdeklő kérdésekre adott válaszokat.

Pályázatok:

 

Az idei évben különösen sikeres volt önkormányzatunk a pályázatok területén. Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy egy pályázat nem 1 év vagy pár hónap eredménye. A projektötlettől a pályázat beadásán, megvalósításán keresztül a pályázat lezárásáig nagyon hosszú idő telik el. Ez akár több év is lehet. Amit a lakosság lát a munkálatokból, pl. felvonul egy útépítő cég és egy hét alatt elvégzi a munkát az csak a jéghegy csúcsa. Az idei pályázataink is hosszú előkészítő munka után jutottak el a megvalósítási szakaszba.

Első megvalósított pályázatunk a testvértelepülési pályázat volt. Ezt közvetlenül Brüsszelbe kellett benyújtani. 4,2 millió forintot nyertünk ezen a pályázaton. A program során vendégül láttuk a Felvidéki Nagyudvarnok és az Erdélyi Csíkszentmiklós küldöttségét. A vendégekkel meglátogattuk a világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés Apátságot majd részt vettünk a falunapi programokon és tájékoztatást kaptak az elmúlt  pályázati ciklus során a településünkön megvalósult EU-s pályázati pénzből finanszírozott projektekről.

A következő pályázatunk az óvoda felújítása volt. A közel 16 milliós projekt során új tető került az óvodára, az épületet kívülről hőszigeteléssel láttuk el, a régebbi nyílászárókat kicseréltük modern hőszigetelő nyílászárókra. A belső gépészeti munkák, festés, padlólakkozás mellett megújult az udvar egy része is.

Szintén nagyon látványos pályázat volt a Dózsa utca felújítása. Erre a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton nyertünk 12,5 millió forintot. A munkálatok során a Dózsa utca és a Sorompó út vége új aszfaltburkolatot kapott, valamint elkészült a padkázás is.

Negyedik nyertes pályázatunkon a kajári katolikus templomra nyertünk 5 millió forintot. Ebből az épület szigetelését végezzük el. A munkákat elkezdtük, az épületen belül a vakolatot 1,5 m magasan kellett leverni. A szigetelés és az újravakolás áthúzódik a következő évre.

 

 

 

Településünkön az év során elvégzett fontosabb munkák, közösségi élet:

 

Eseménynaptárunknak megfelelően ebben az évben is megtartottuk hagyományos rendezvényeinket, kezdve a Téli esték előadássorozattal, bezárva az Adventi délutánnal.

Falunapi rendezvényünkön idén is átadtuk a Kajárpécért érdemérmet, amelyet idén

Ferenczi Lajosné  kapott. Erzsi néni az iskolatitkári feladatai mellett mindig is aktívan részt vett a közéleti eseményeken, ezek mellett a községi könyvtár vezetője volt 40 éven keresztül, ami településünk kulturális életét alapvetően meghatározta. Ezúton is gratulálunk és köszönjük munkáját.

Az idei rendezvények közül különlegességével kiemelkedik az Önkormányzat és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közös rendezvénye, amikor is Chilei és Szomáliai küldöttséget láttunk vendégül településünkön, akik az éghajlat változásának hazájukban tapasztalható változásairól beszéltek. A vendégék beszámolója után a Kajárpéci Vízirevű  nagysikerű Ökológiai Meztéllábnyom című előadását láthatták az érdeklődők.

Településünk hírnevének öregbítéséhez nagyban hozzájárul az is, ha falunk szülöttje megyei kitüntetést kap. Így történt ez az idei évben is. Zúgó Zoltán sportért végzett munkáját és egyéb közéleti tevékenységét, Győr-Moson-Sopron Megye közgyűlése Bauer Rudolf díjjal ismerte el.

 

Községünk közterületeinek a szokásos karbantartását, kaszálást, fűnyírást, árkok átereszek takarítását idén is elvégeztük. Ezek mellett sor került az utcanévtáblák tartókonzoljainak, a hirdetőtábláknak valamint a Kis utcai árok melletti korlátnak a  festésére. A Petőfi utca és a Barackosi út kátyúzását az önkormányzati dolgozók végezték el. A Kajári temető katolikus része önkormányzati kezelésbe került 2015-től. Első ütemben elvégeztük a temető fa és cserjeirtását.

A közvilágítás korszerűsítésére is sor került. A Kapus utca alsó szakaszán két új villanyoszlopot helyeztünk el. A kultúrház melletti parkon átvezető sétaút mellé is került közvilágítás.

A kajárpéci sportpályán konténeres vizesblokk segíti a sport és egyéb rendezvények higiénikus lebonyolítását. A konténert is saját forrásból szereztük be.

Legnagyobb önerős beruházásunk a Teleki utcai járda felújítása volt. A régi töredezett járdát fel kellett bontani és új alapra helyezett, a régebbinél szélesebb járda került kialakításra. Az új járda és az út közé díszfákat és cserjéket is ültettünk.

 

Köszönjük mindenki munkáját, aki bármilyen módon hozzájárult, hogy településünk idén is ilyen sikeres évet zárt.

 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kíván Kajárpéc Község Képviselő Testülete településünk minden lakosának.

 

Kajárpéc, 2015. december 20.                         Laki György                                                                                            polgármester