Önkormányzati hírek 2016 december


Tisztelt Lakosság!

 

A polgármester és a képviselő-testület 2016. november 30-án közmeghallgatás keretében beszámolt az éves munkájáról. Jelen hírlevélben a hagyományokhoz híven a beszámoló rövidített változatát olvashatják, valamint a fórumon felmerült, a lakosságot leginkább érdeklő kérdésekre adott válaszokat.

 

 

Településünkön az év során elvégzett fontosabb munkák, közösségi élet:

Eseménynaptárunknak megfelelően ebben az évben is megtartottuk hagyományos rendezvényeinket, kezdve a Téli esték előadássorozattal, bezárva az Adventi délutánnal.

Falunapi rendezvényünkön átadtuk a Kajárpécért érdemérmet, amelyet ebben az évben Kocsis Ferenc kapott. Idei díjazottunk a Kajárpéc SE elnökeként kiemelkedően sokat tett a helyi labdarúgó egyesületért, valamint a községi sportéletért. Kritikus helyzetben vette át az egyesület vezetését és sikerült pénzügyileg és szakmailag is megerősíteni a szervezetet. Sportvezető feladatai mellett mindig aktívan részt vett az egyéb közéleti eseményeken is. Sajnos le kellett mondania sportvezető munkájáról. Ezúton is gratulálunk és köszönjük hosszú éveken át végzett áldozatos munkáját. A labdarúgó egyesület vezetését a jövőben Ferencz Tamás végzi, akinek sok sikert kívánunk munkájához.

Községünk közterületeinek a szokásos karbantartását, kaszálást, fűnyírást, kátyúzást, utak melletti murvázást, árkok átereszek takarítását idén is elvégeztük. Ezek mellett sor került Kis utcai árok kitakarítására, amit a bemosódott iszap mennyiségétől függően 2-3 évente meg kell csinálnunk.

Megtörtént az Újtelep utcai park felújítása is. Az elöregedett és balesetveszélyes feketefenyőket kivágtuk. Helyükre egyéb díszfák és virágzó cserjék kerültek. A játszóteret is felújítottuk a hatályos jogszabályoknak megfelelő játékokkal. Egy kis labdarúgó pálya is kialakításra került a parkban.

Kicseréltük a kommunális feladatok elvégzésére szolgáló 20 éves Suzuki kisbuszt, ami már alig bírta ellátni a feladatait.

Régi problémát szeretnénk orvosolni a külterületekre vezető utak rekonstrukciójával. Idén erre is sor került. Murvás burkolatot kaptak a Horog, Dózsa, Diófa utcák és a  Rátkiba valamint az Öregszőlőbe  vezető utak faluból kivezető részei.

Felújítottuk a Kis utca végén a Csuki-éren átvezető híd korlátját és a kanyart jelző táblákat helyeztünk ki.

 

Beruházások, pályázatok:

 

Az idei év egyik leglátványosabb beruházása az iskola „új” épületének a felújítása volt. Oktatási intézményeink megfelelő szintű fenntartása eddig is kiemelt szerepet kapott településünk életében. Tavaly az óvoda épülete újult meg idén az iskolára került a sor. Az iskola épületének rekonstrukciója egy folyamat része, amit már 10 évvel ezelőtt elkezdett az önkormányzat.  A korábbi években különböző pályázati forrásokból az iskola belső felújítása történt meg. Kicseréltük a külső és belső nyílászárókat, felújítottuk a vizesblokkokat, megújult a folyosók padlózata, a fűtésrendszeren rekonstrukciós munkák történek, napkollektort szereltünk fel, ami rásegít a melegvíz ellátásra. Az idei felújítás során az épület hőszigetelő burkolatot kapott, valamint a tetőhéjazat teljes cseréjre is sor került. A tetőszerkezet már olyan rossz állapotban volt, hogy egy nagyobb vihar vagy esetleges hó esetén beszakadással fenyegetett. A felújított épület hosszú időre kielégítően biztosítja az iskolai oktatás helyszínét.

A következő jelentős beruházásunk a Kis utcai járda elkészítése volt. Ez a munka szintén kapcsolódik a korábbi években elvégzett beruházásokhoz. Mindig a falu aktuálisan legveszélyesebb útszakasza mellett építettünk vagy újítottunk fel járdát. Így a készült el a Kispéci faluközpontban a játszótér melletti járda és ezért újítottuk fel tavaly a Teleki utcai járdát. Idén a Kis utcára került sor. Itt egyik oldalon, szorosan az út mellett, házak sorakoznak, a másik oldalon 1,5-2 m mély árok. A gépjárműforgalom viszonylag nagy, a gyalogosoknak menekülési esélyük sincs ezen a szakaszon. Ezért döntött a képviselő testület így, hogy a Kis utcában épüljön meg a járda. A járda elkészült a gyalogos közlekedők örömére és már bátran használják is. Még korlátot kell készítenünk azokra a szakaszokra, ahol a járda nagyon közel van az árokhoz. A járdaépítést a következő években is tovább szeretnénk folytatni, amennyiben a költségvetésünk megengedi.

Több beadott pályázatunk is van, amelyek elbírálását várjuk. A legnagyobb volumenű egy turisztikai pályázat, amelynek keretében a tájház felújítását és bővítését végeznénk el valamint a település turisztikai vonzerejét növelő programok szerepelnek.

Egy következő pályázatban az iskolai konyhát szeretnénk felújítani, ahonnét az iskolás gyerekek étkezésén kívül az óvodások és a szociális étkezők ellátása is történik.

Szintén beadott pályázat, amelyben a szociális étkezés biztonságos ellátása érdekében egy autóra pályáztunk.

Jelenleg beadás alatt áll egy pályázat, amelyben mezőgazdasági gépekre pályázunk. Nyertes pályázat esetén a település zöld felületeit és bel-és külterületi útjait, árkait gazdaságosabban tudnánk rendben tartani.

Köszönjük mindenki munkáját, aki bármilyen módon hozzájárult, hogy településünk idén is ilyen sikeres évet zárt.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kíván Kajárpéc Község Képviselő Testülete településünk minden lakosának.

 

Kajárpéc, 2016.december 20.                         Laki György                                                                                            polgármester